Monday, August 29, 2005

Meri liye…ho Tum

Meri milkiyat ho Tum
Mera haq hain Tum par
Duniya ke liye chahe jo bhi ho
Mere liye…aey mere dost…meri zindagi ho Tum